Kullanım Şartları

Hizmet sözleşmesi

1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

Hizmet Sözleşmesi – gelecekte referans olarak “Sözleşme” kullanılacaktır;

Freeje.com – gelecekteki referans “Şirket” olacaktır;

Hizmet kullanıcısı/alıcı – gelecekteki referansı “Müşteri” olacaktır;

Her iki taraf – gelecekteki referans “Taraflar” olacaktır.

Hizmet Sözleşmesi taraflar – Freeje.com ve Müşteri arasında imzalanır.

2 GİRİŞ

Müşteri, Şirket web sitesine kaydolarak ve kişisel bir hesap (hesap) oluşturarak bu Sözleşmenin şartlarını kabul ettiğini onaylar. Müşteri, birincil iletişim aracının e-posta olduğunu kabul eder. Müşteri, Şirketten elektronik bildirim almayı kabul eder. Müşteri, Sözleşme süresi boyunca kişisel verilerinin saklanmasına ve işlenmesine onay verdiğini teyit eder. Müşteri, sipariş vermek, ödeme yapmak ve hizmetleri yönetmek için Şirketin web sitesindeki kişisel hesabını kullanır.

SÖZLEŞMENİN 3 AMACI

İşbu Sözleşmenin amacı, Şirket tarafından telekomünikasyon hizmetlerinin sağlanmasında Taraflar arasındaki hukuki ilişkiyi düzenlemektir. Anlaşma, bu hizmetlerin sağlanmasına ilişkin koşulları tanımlar.

4 TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 Şirket.

4.1.1 Şirket, Müşteriye telekomünikasyon hizmetleri, yani sanal numaraların kiralama esasına göre sağlanması, sesli aramaların işlenmesi, SMS, faks mesajları ve diğer iletişim hizmetlerini sağlar.

4.1.2 Şirket yalnızca kendi sayı tabanından sayılar sağlar. Şirket, Müşteri tarafından talep edilen belirli numaraları sağlamamaktadır.

4.1.3 Şirket, hizmetlerin uygulanması ve sağlanması için gerekli ekipmanların ticari bakımına yönelik her türlü tedbiri alır. Şirket, hizmet sağlamak amacıyla ekipmanı değiştirebilir. Bu tür değişiklikler tamamen kararlar alanında gerçekleştirilmektedir.

4.1.4 Şirket, Müşteriye gerekli hacimde sağlanan hizmetlere ilişkin sürekli destek ve danışmanlık yöneticileri sağlar. 

4.1.5 Şirket, yasal ve diğer düzenleyici düzenlemeler dışındaki nedenlerden dolayı ve ayrıca bu numarayı kullanarak iletişim hizmetlerinin sağlanmasına devam edilmesinin Şirketin kontrolü dışındaki nedenlerden dolayı imkansız olması durumunda, sağlanan numarayı değiştirme hakkına sahiptir. Bu durumda Şirket, Müşteriye değiştirme işlemini mümkün olan en kısa sürede bildirmelidir. Şirket, Müşteriye hiçbir ek ücret ödemeden numara değişimi sağlar. Şirket, numaranın değiştirilmesiyle ilgili olarak Müşteri tarafından Taraflar arasında yapılan anlaşmanın ötesinde herhangi bir ekstra masraftan sorumlu değildir.

4.1.6 Müşterinin bu Sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal etmesi durumunda Şirket, hizmetlerin sağlanmasını askıya alma hakkına sahiptir.

4.1.7 Şirket, Müşteri tarafından sağlanan bilgilerin veya talep edilen belge paketinin eksik olması durumunda Müşteriye hizmet sağlamayı reddetme hakkını saklı tutar. Şirket, hizmetlerin sağlanmasının herhangi bir aşamasında ek bilgi veya kimlik kanıtı talep etme hakkını saklı tutar. Şirket, Müşteri tarafından sağlanan bilgilerin doğruluğundan veya sağlanan belgelerin doğruluğundan şüphe etmek için herhangi bir neden olması durumunda ek bilgi isteyecektir. Şirket, aşağıda belirtilen durumlarda, hesap bakiyesinden geri ödeme yapmadan hizmet sunumunu sonlandırma ve Müşterinin hesabını bloke etme hakkına sahiptir: 

  1. Şirket, Müşterinin yasa dışı eylemlerde bulunduğunu veya bunu yapmayı planladığını biliyorsa;
  2. Müşterinin yasa dışı eylemlerde bulunduğuna veya gelecekte Şirket hizmetlerini kullanmayı planladığına dair makul şüpheler varsa;

4.1.8 Şirket, yasal çerçevede, sigorta koşullarında, güvenlik gerekliliklerinde veya yasal belge değişikliklerinde değişiklik yapılmasının gerekli olması halinde, Müşterinin önceden izni ve bildirimi olmaksızın işbu Sözleşmenin şartlarını değiştirme hakkına sahiptir.

4.1.9 Şirket, sunduğu her türlü hizmetin tarifelerini değiştirme hakkını saklı tutar.

4.1.10 Şirket, işbu Sözleşme ile bağlantılı olarak taşıdığı hak ve yükümlülükleri, Müşterinin önceden izni olmaksızın üçüncü bir tarafa devretme hakkına sahiptir.

4.2 Müşteri.

4.2.1 Müşteri, hizmetlerin bedelini zamanında ödemekle yükümlüdür. İşbu Sözleşmenin 6. maddesi uyarınca, Müşterinin hizmetlerin ödemesini yapmak için hesap bakiyesine belirli miktarda para yatırması gerekir.

4.2.2 Müşteri, numaranın etkinleştirilmesi gerekiyorsa tüzel kişiliğin kimliğini doğrulayan belgeleri veya belgeleri sağlamakla yükümlüdür. Şirket, Müşteriyi bu gereklilikler konusunda önceden bilgilendirir.

4.2.3 Müşteri, hizmetlerin çalışma sürecinde herhangi bir kesintinin farkına varırsa, bu trafiği Şirkete bildirmelidir. Meydana gelme anı, Müşterinin Destek Hizmetiyle (telefonla, e-postayla veya web sitesindeki çevrimiçi sohbet yoluyla) iletişime geçtiği an olarak kabul edilir. Müşteri, şikayetin üzerinde çalışılabilmesi için Şirketin talep ettiği tüm bilgileri sağlamakla yükümlüdür. Talep edilen bilgilerin sağlanmaması halinde Şirket sorunun çözümünü garanti etmemektedir.

4.2.4 Müşteri, sağlanan hizmeti yasa dışı, hukuka aykırı veya üçüncü taraflara zarar veren bilgilerin veya hizmetlerin iletilmesi, sunulması da dahil olmak üzere yasa dışı, yasa dışı amaçlarla kullanmayacağını garanti eder. Müşteri, sağlanan hizmeti potansiyel olarak zararlı, karalayıcı veya herhangi bir şekilde telif hakkını, fikri mülkiyet haklarını, ticari marka ihlalini, pornografik materyali veya şu veya bu şekilde rahatsız edici olabilecek diğer materyalleri ihlal edecek şekilde kullanmamayı garanti eder. Şirketin hizmetlerinin dolandırıcılık amacıyla kullanılması kesinlikle yasaktır.

4.2.5 Müşteri, Şirketin Destek Hizmetiyle (telefon, e-posta veya Şirketin web sitesindeki çevrimiçi sohbet yoluyla) iletişime geçtiğinde, kibar bir şekilde ve sağlanan hizmetler çerçevesinde iletişim kurmalıdır. Şirket, müstehcen bir dil, kabalık veya Şirket tarafından sağlanan hizmetlerin kapsamının dışına taşılması durumunda Müşterinin taleplerine yanıt vermeme hakkına sahiptir.

4.2.6 Müşteri aşağıdaki durumlarda Şirket ile işbirliği yapmakla yükümlüdür: 

Sunulan hizmetlerle ilgili herhangi bir şikayetle ilgilenirken;

Sağlanan hizmetlerle ilgili herhangi bir talep veya soruşturmayla ilgilenirken.

4.2.7 Müşteri, bu hizmetleri kullanan herhangi bir üçüncü tarafın bu Sözleşmenin şartlarına tabi olduğunu garanti eder.

4.2.8 Müşteri, IP telefon kullanımına kendi ülkesindeki yerel yasaların izin verdiğini onaylar. 

Müşteri şunları yapmakla yükümlüdür:

  1. Yerel yasaların ihlali durumunda tüm sorumluluğu üstlenin. 
  2. Ülkesinin yargı yetkisine ilişkin kanunların ihlaliyle ilgili tüm ek masrafları karşılayacaktır. 

Bu durumda Müşterinin yetersizliğinden dolayı Şirket herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4.2.9 Müşteri, işbu Sözleşmeyi kabul ederek yaşının en az 18 yaşında olduğunu teyit eder.

4.2.10 Müşterinin, bu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini Şirketin izni olmadan başka bir tarafa devretme hakkı yoktur.

5 SERVİS ÖZELLİKLERİ VE GARANTİ

5.1 Şirket, hizmetlerin kesintisiz sağlanmasını garanti etmez. Ancak Şirket, ağı ve hizmeti sorunsuz tutmak ve hizmetleri mümkün olan en kısa sürede geri yüklemek için gerekli tüm adımları atar.

5.2 Müşteri, işbu Sözleşmenin şartlarını kabul ederek, Şirketin herhangi bir acil servis çağrısı ve bu hizmetlere yapılan çağrılarla ilgili teknik destek sağlamadığını kabul eder.

5.3 Sanal numara, gelen aramaları, SMS'leri ve faks mesajlarını almaya yönelik bir hizmettir. SMS gönderimi sağlamıyoruz. “Giden aramalar” teknik olarak farklı bir hizmettir ve ancak müşteri formu doldurduktan sonra bağlantı kurulabilir. Daha fazla açıklama yapmadan, giden arama talebinizi reddedebileceğimizi unutmayın. Varsayılan olarak Şirket, Arayanın Kimliği olmadan giden aramalar sağlar (kira numarası tanımlama hizmeti). Şirket, çağrının alıcısı tarafından hangi numaranın belirleneceğini kontrol etmemektedir. Arayan Kimliği hizmeti isteğe bağlı olarak ek olarak bağlanır ve görüntülenmesi her zaman garanti edilmez. Bazı ülkelerde Arayan Kimliği hizmetinin kullanılamadığını unutmayın.

5.4 Çoğu numaranın etkinleştirilmesi 1-5 gün sürer. Bazı durumlarda numaranın etkinleştirilmesi 15 güne kadar sürebilir. Bunun nedeni, Müşterinin belgelerinin doğrulanması veya belirli bir numara etkinleştirme prosedürü olabilir. Uzun bir numara aktivasyon süreci, sipariş iptali ve para iadesi için temel teşkil etmez.

5,5 Toll-free numaraları 800 toll-free numarasıdır (kod çoğu ülkede mevcuttur, ancak değişiklik gösterebilir). Yurt içinde arayan müşteriler için ücretsiz bir hattır, ancak aramaların ücretini Müşteri öder. Toll-free numaralarına gelen aramalar için tarife planı her zaman dakika başınadır. Faturalandırma, cevaplanan çağrının ilk dakikasından itibaren başlar, sesli karşılama da ücretlendirilir. Bu tür numaralar yalnızca ülke içinden çağrı alabildiğinden, diğer ülkelerden Toll-free numaralarının aranması garanti edilmez, belirli ülkelerin iç özelliklerine bağlıdır. Diğer ülkelerden Toll-free numaralarına yapılan aramaların eksik olması, numaranın yanlış kullanıldığının göstergesi değildir.

5.6 SMS numaraları, gelen SMS'leri almak için kullanılan numaralardır. Şirketin internet sitesinde “kayıt için” olarak işaretlenmiş ayrı bir numara grubu tahsis edilmiştir. Bu numaralar çevrimiçi hizmetlerden SMS almak için kullanılır. "Kayıt için" işareti, yerel sağlayıcının (numaralandırma kapasitesinin sahibi) SMS alımına herhangi bir kısıtlama getirmediği anlamına gelir. Kendisine gönderilen tüm SMS'ler bu numaradan alınabilir. Ancak Şirket, tüm hizmetlerden SMS'lerin numaraya başarıyla iletileceğini garanti etmez. Numaranın çoğu servisten başarıyla SMS alması ve belirli bir servisten SMS gelmemesi, numaranın düzgün çalışmadığı anlamına gelmez. Bu durum sipariş iptali, numara değişimi veya para iadesi nedeni değildir. Şirket, üçüncü taraf hizmetlerinde hesap oluşturmaya yönelik hizmetler değil, telefon numaraları sağlamaya yönelik hizmetler sunmaktadır. Numaranın üzerinde "kayıt için" işareti yoksa, bu, yerel sağlayıcının (numara kapasitesinin sahibi), belirli (çoğunlukla en yaygın) hizmetlerden SMS alımını kısıtlayabileceği anlamına gelir. Şirket, İnternet hizmetlerinden (WhatsApp, Telegram, Viber vb.), bankalardan, ödeme hizmetlerinden ve diğer ülkelerden "kayıt için" işareti olmayan numaralara SMS ve çağrı alınacağını garanti etmez.

5.7 Tüm sanal numaralar kiralama esasına göre sağlanır. Kiralama süresi sonunda yeni kullanıcılara numara atanabilir.

6 ÖDEME PROSEDÜRÜ

6.1 Şirketin tüm hizmetleri yalnızca ön ödemeli olarak sağlanır ve ödemenin sona ermesine kadar çalışır.

6.2 Müşterinin masrafları şunları içerir: 

1.) Numara bağlantı ücreti – tek seferlik ödeme; 

2.) Abonelik ücreti – aylık ödeme; 

3.) Gelen aramaları yönlendirme ücreti - sitedeki tarifelere göre (ücretlendirme, yönlendirme sayısına ve türüne bağlı olarak dakika başına veya saniye başına olabilir);

4.) Giden aramalar için ücret (Arayan Kimliği ile yapılan aramalar için dakika başına faturalandırma, Arayan Kimliği olmayan aramalar için saniye başına faturalandırma);

5.) Şirketin diğer ücretli hizmetleri.

6.2.1 Numaranın aylık abonelik ücreti, hizmetin etkinleştirildiği günden itibaren 1 (bir) takvim ayı sonra Müşteri hesap bakiyesinden otomatik olarak çekilir. Müşterinin bakiyesinde yeterli bakiye olmaması durumunda sistem abonelik ücretini eksi olarak keser. Şirket, Müşteri borcunu ödeyene kadar tüm hizmetlerin sağlanmasını askıya alma hakkına sahiptir. Borç geri ödemesi tüm hizmetleri otomatik olarak geri yükler. Buna, Şirketin hizmetleri Müşterinin Hesabından kaldırdığı durumlar dahil değildir. Şirket, Müşteriye ek bir bildirimde bulunmaksızın, borç nedeniyle numara kaldırma işlemini gerçekleştirir. Şirket, Müşterinin Hesabında herhangi bir borç oluşması durumunda yerine getirilen tüm yükümlülükleri dikkate alır. Şirket gerekli gördüğü zaman kiralanan numarayı kaldırma hakkına sahiptir. Borçtan kaçınmak için Müşteri sanal numarayı hesabından silebilir. Sistem otomatik olarak bir abonelik ücreti talep etmeden önce Müşteri numarayı silmelidir. Müşteri, numarayı silmemişse, numaranın kiralanmasının bir ay uzatılmasını kabul ettiğini teyit eder.

6.3 Müşterinin ödemelerinin iadesi, Müşterinin hesap bakiyesine para iadesi ve ücretli hizmetlerin yeniden hesaplanması Şirketin talimatlarına göre gerçekleştirilir. Geri ödeme politikası

6.4 Müşterinin bu Sözleşme uyarınca ödeme yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda Taraflar, Şirketin bu Sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacağını kabul eder.

7 FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

7.1 Hak olarak bir tarafa ait olan tüm fikri mülkiyet hakları aynı tarafa ait olmaya devam edecektir.

7.2 Müşteri hiçbir durumda Şirketin adını, ticari markasını veya fikri mülkiyet haklarını kullanmamalıdır.

7.3 Fikri mülkiyetin yazılı izin olmadan devredilmesi kesinlikle yasaktır.

8 Gizlilik

Şirket, Müşterinin kişisel verilerinin gizliliğini garanti eder. Bununla birlikte, Şirket, resmi talebin alınması şartıyla, Müşterinin mevcut herhangi bir bilgisini yerel sağlayıcıya (numara kapasitesinin sahibi) veya herhangi bir ülkenin kolluk kuvvetlerine aktarma hakkına sahiptir.

9 SORUMLULUK SINIRLAMASI

9.1 Şirket aşağıdaki durumlarda sorumlu değildir: dolaylı hasar durumunda, kazara hasar durumunda veya kesintiye uğrayan iletişim nedeniyle sonradan oluşan hasarlar, veri kaybı, tahsil edilemeyen kar veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan ekonomik kayıplar durumunda bu anlaşma.

9.2 Müşterinin hizmetleri kullanırken numaranın ait olduğu ülkenin yasalarını ihlal etmesi durumunda Şirket, herhangi bir şikayet veya gereksinim durumunda Müşteriye karşı sorumlu değildir. 

9.3 Şirket, Sözleşmenin herhangi bir bölümünde, web sayfasında, kişisel hesapta, faturada veya Şirket tarafından sağlanan diğer belgelerde yer alan herhangi bir hata, eksiklik veya yazım hatasından sorumlu değildir. Müşteri tespit edilen yanlışlığı Şirkete bildirebilir ve bu durum Şirketin onayı ile düzeltilecektir.

10 MÜCBİR SEBEP

10.1 Şirket, doğal afetler, doğal afetler gibi kontrolü dışında herhangi bir durumun meydana gelmesi de dahil olmak üzere, yetkisi dışında olan herhangi bir olay nedeniyle veya herhangi bir nedenle meydana gelen hizmet sunumundaki herhangi bir kesinti, gecikme veya hizmetin reddedilmesinden sorumlu değildir. fırtına, sel, kuraklık, elektrik çarpması, yangın, güç kaynağı kesintileri, elektrik hatlarında hasar, bağlantı kaybı veya iletişim veya kablolardaki boşluklardan kaynaklanan hasarlar, ticaret savaşı, hükümet eylemleri, yaptırımların uygulanması, lisansın feshi veya iptali savaşlar, askeri operasyonlar ve iç karışıklıklar nedeniyle düzenleyici ve yasama makamları veya telekomünikasyon operatörleri de dahil olmak üzere üçüncü taraflardan kaynaklanan, ekipmanın tahrip olması veya kaybı, ayrıca hizmetlerin sağlanmasındaki yanlışlık veya gecikme.

10.2 Mücbir sebep halleri neticesinde ortaya çıkabilecek sonuçlardan Şirket sorumlu değildir.

11 TAZMİNAT ÖDEMELERİ

Bu Sözleşmeyle ilgili tazminatın boyutu ne olursa olsun Müşteri, Şirketin, kurucularının, yan kuruluşlarının, alt ofislerinin, yöneticilerinin ve personelinin, herhangi bir şikayet veya telafi gereksinimi ile bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir tazminatı tazmin etmek zorunda kalmayacağını kabul eder. Müşteri hizmetleri nedeniyle ortaya çıktı. Müşteri, kurucuları, bağlı ortaklıkları, bağlı ofisleri, yöneticileri ve personeli tarafından temsil edilen Şirketin, aşağıdaki durumlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Şirket tarafından sağlanan hizmetlerin kullanımından kaynaklanabilecek doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan sorumlu olmadığını kabul eder. : Şirket tarafından sağlanan hizmetlerin kullanılması veya kullanılamaması, alınan bilgilerin gizliliği, yanlışlıklar ve eksiklikler, arızalar, virüsler, veri iletiminde gecikmeler, hizmet kesintisi veya veri kaybı nedeniyle.  

12 SÖZLEŞME KOŞULLARI

12.1 İşbu Sözleşme, Müşteri tarafından Şirketin web sitesinde bir kullanıcı hesabı oluşturulduğu andan itibaren yürürlüğe girer ve Taraflardan birinin bunu durdurmasına kadar geçerlidir.

12.2 Tarafların her biri, Sözleşmenin şart ve koşullarından herhangi birinin ihlal edilmesi durumunda bu Sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

12.3 Sözleşmenin herhangi bir nedenle feshedilmesi durumunda Şirketin Müşteriye karşı tüm yükümlülükleri yerine getirilmiş sayılır.

13 ÇEŞİTLİ

13.1 Bu Sözleşme, taraflar arasındaki konuyla ilgili tam anlaşmayı yansıtır ve Tarafların önceki tüm anlaşmalarının, beyanlarının, beyanlarının ve mutabakatlarının yerine geçer.

13.2 Taraflar, Polonya Cumhuriyeti ve AB'nin yürürlükteki yasalarının gereklerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmemekten veya uygunsuz şekilde yerine getirmekten sorumludur.